elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
10.09.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Понедельник 10 Сентябрь 2012, 05:03
 

10 сентября 2012 года в 11:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок физики для учащихся 7-8 классов (на казахском языке).

Тема: Углубление знаний. Решение задач на расчет количества теплоты, КПД механизмов.

Проводит: Балажигитова Нуртилеу Курманалиевна – учитель НИШ г. Талдыкорган .

2012 жылдың 10 қыркүйегінде, сағат 11:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде физика пәнінен 7-8 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақ тілінде).

Тақырыбы: Білімді тереңдету. Жылудың мөлшерін, механизмдердің ПӘК-ін есептеуге арналған есептерді шығару.

Өткізетін: Балажигитова Нуртилеу Курманалиевна – Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі, Талдықорған қаласы.

On the 10 th of September, 2012 at 11.00 (Astana time) there will be held on-line lesson on Physics forstudents of 7-8 grades in « АОО NIS » room (inKazakh language).

Topic: Profound knowledge. Solving problems on account of theheat amount and efficiency coefficient ofthe mechanisms.

Organizer: Balazhigitova Nurtileu Kurmanaliyevna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Taldykorgan city.