elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
04.05.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Четверг 3 Май 2012, 11:39
 

4 мая 2012 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 7-8-9 классов (на русском языке) .

Тема: Зрительный анализатор. Строение и функции глаза. Практическая работа по изучению особенностей зрительного восприятия человека.

Проводит: Хайдарова Жупар Уразбаевна – учитель НИШ г. Астана .

2012 жылдың 4-мамырында, сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде биология пәнінен 7-8-9 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (орыс тілінде).

Тақырыбы: Көру анализаторы. Көздің құрылысы мен қызметі. Адамның көріп қабылдауының ерекшеліктерін зерттеу бойынша тәжірибелік жұмыс.

Өткізетін: Хайдарова Жупар Уразбаевна – Назарбаев зияткерлік мектебініңмұғалімі, Астана қаласы.

Onthe 4th of May , 2012 at 12.00 (Astana time) there will beheld on-line lesson on Biology for students of 7-8-9 grades in « АОО NIS » room (in Russian language).

Topic: Visual Analyzer. Structure and functionof the eye. Practical work on study of the characteristics of human visual perception .

Organizer: Khaidarova Zhupar Urazbayevna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Astana city.