elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
02.05.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Вторник 1 Май 2012, 15:01
 

2 мая 2012 года в 15:30 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок физики для учащихся 9-10 классов (на казахском языке) .

Тема: Электрический ток в полупроводниках. Исследование свойств полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов) .

Проводит: Иманбаева Жазира Задашевна – учитель НИШ г. Талдыкорган .

2012 жылдың 2-мамырында, сағат 15:30 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде физика пәнінен 9-10 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақ тілінде).

Тақырыбы: Жартылай өткізгіштердегі электр тогы. Жартылай өткізгіш құралдардың (диодтар,транзисторлар) қасиеттерін зерттеу.

Өткізетін: Иманбаева Жазира Задашевна – Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі, Талдыкорган қаласы.

On the 2 nd of May , 2012 at 15.30 (Astana time) there will be held on-linelesson on Physics for students of 9-10 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: The electric current in semiconductors.Investigation of properties of semiconductor devices (diodes, transistors).

Organizer: ImanbayevaZhazira Zadashevna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Taldykorgan city .