elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
27.04.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Четверг 26 Апрель 2012, 11:53
 

27 апреля 2012 года в 15:30 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 10-11 классов (на казахском языке) .

Тема: Типы биотических взаимодействий живых организмов. Практическая работа №10. Заполнение таблицы биотические взаимодействия живых организмов.

Проводит : Ерменова БалаусаАлгабасовна – учитель НИШ г. Оскемен .

2012 жылдың 27-сәуірінде, сағат 15:30 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде биология пәнінен 10-11 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақ тілінде).

Тақырыбы: Тіріағзалардың биотикалық өзара әрекеттерінің типтері. №10 тәжірибелік жұмыс. Тіріағзалардың биотикалық өзара әрекеттері кестесін толтыру.

Өткізетін: Ерменова БалаусаАлгабасовна – Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі, Өскеменқаласы.

Onthe 27 th of April, 2012 at 15.30 (Astanatime) there will be held on-line lesson on Biology for students of 10-11 gradesin « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Types of biotic interactions of livingorganisms. Practical work № 10. Filling a table of biotic interactionsof living organisms.

Organizer: Ermenova Balausa Algabasovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Oskemen city .