elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
24.04.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Понедельник 23 Апрель 2012, 12:30
 

24 апреля 2012 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок математики для учащихся 7-8 классов (на русском языке) .

Тема: Соотношения в прямоугольных треугольниках. Соотношения в равнобедренных треугольниках. Соотношения в равносторонних треугольниках.

Проводит: Жампеисова Гульбаршин Даирбековна – учитель НИШ г. Астана .

2012 жылдың 24-сәуірінде, сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде математика пәнінен 7-8 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (орыстілінде).

Тақырыбы: Тікбұрышты үшбұрыштардағы арақатынастар. Тең бүйірлі үшбұрыштардағы арақатынастар . Теңқабырғалы үшбұрыштардағы арақатынастар.

Өткізетін: Жампеисова Гульбаршин Даирбековна – Назарбаев зияткерлік мектебініңмұғалімі, Астана қаласы.

Onthe 24 th of April, 2012 at 12.00 (Astana time) there will beheld on-line lesson on Mathematics for students of 7-8 grades in « АОО NIS » room (in Russian language).

Topic: Relations in right triangles. Relationsin the isosceles triangles. Relations in theequilateral triangles.

Organizer: Zhampeisova Gulbarshin Dairbekovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Astana city .