elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
19.04.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Среда 18 Апрель 2012, 08:39
 

19апреля 2012 года в 11:00 часов (время Астаны) в комнате « Kostanayskaya oblast » состоится интерактивный урок по биологии для учащихся 9 классов (на русском языке).

Тема: Предметы и задачи экологии. Экологические факторы .

Проводит: Вартаньян Галина Васильевна – Школа-интернатдля одаренных детей «Озат», г.Костанай .

2012жылдың 19-сәуірінде сағат 11:00 (Астана уақыты) « Kostanayskaya oblast » бөлмесінде биология пәнінен 9-сынып оқушыларына арналған интерактивті сабақ өтеді (орыс тілінде).

Тақырыбы: Экологияның пәні менміндеттері . Экологиялық факторлар.

Өткізетін: Вартаньян Галина Васильевна – Дарынды балаларға арналған «Озат» мектеп-интернаты, Қостанай қаласы

Onthe 19 th of April , 2012 at 11.00a.m (Astana time) there will be held an interactive lesson for 10thgrade students on Biology in « Kostanayskaya oblast » room ( in Russianlanguage ) .

Topic: Subjects and objectives ofecology. Environmental factors.

Organizer : Vartaniyan Galina Vasiliyevna – The Boarding School for gifted children « Ozat » , Kostanaicity.