elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
03.04.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Понедельник 2 Апрель 2012, 15:28
 

3 апреля 2012 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок математики для учащихся 7-8 классов (на казахском языке).

Тема: Решение нестандартных уравнений различными методами.

Проводит: Чултуков Нартай Советханович – учитель НИШ г. Семей .

2012 жылдың 3-сәуірінде, сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде математика пәнінен 7-8 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақ тілінде).

Тақырыбы: Стандартты емес теңдеулерді түрлі әдістермен шешу.

Өткізетін: Чултуков Нартай Советханович – Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі, Семей қаласы.

Onthe 3rd of April, 2012 at 12.00 (Astana time) there will be heldon-line lesson on Mathematics for students of 7-8 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: The solution ofnon-standard equations by various methods.

Organizer: ChultukovNartai Sovetkhanovich –teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Semei city .