elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
12.03.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Воскресенье 11 Март 2012, 12:45
 

12 марта 2012 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате «АОО NIS» состоится урок химии для учащихся 8-9 классов (на казахском языке).

Тема: Вода как универсальный растворитель. Растворы. Решение задач на массовую долю растворенного вещества (концентрирование, разбавление и смешивание).

Проводит: Адиканова Зейнегуль Коксегеновна – учитель НИШ г. Оскемен .

2012 жылдың 12-наурызында , сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде химия пәнінен 8-9 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді ( қазақ тілінде).

Тақырыбы: Су – әмбебап еріткіш. Ерітінділер. Ерітілген заттың (концентрациялау, сұйылту және араластыру) массалық үлесіне арналған тапсырмаларды орындау .

Өткізетін: Адиканова Зейнегуль Коксегеновна – Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі, Өскемен қаласы.

On the 12 th of March, 2012 at 12.00 (Astana time) there will be held on-line lesson on Chemistry for students of 8-9 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Water as a universal solvent. Solutions. Solving the problems for mass fraction of solute (concentration, dilution and mixing).

Organizer: Adikanova Zeinegul Koksegenovna – teacher of Nazarbayev «Intellectual Schools», Oskemen city.