elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
07.03.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Среда 7 Март 2012, 03:18
 

7 марта 2012 года в 12:00 часов (время Астаны) вкомнате « АОО NIS » состоится урок физики для учащихся 7-8 классов (на казахском языке) .

Тема: Электрические явления. Электричество в живых организмах Решение экспериментальных задач.

Проводит: Иманбаева Жазира Задашевна – учитель НИШ г. Талдыкорган .

2012 жылдың 7 наурызында , сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде физика пәнінен 7-8 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақ тілінде).

Тақырыбы: Электрлік құбылыстар. Тірі ағзалардағы электр. Эксперименталды тапсырмаларды орындау.

Өткізетін: Иманбаева Жазира Задашевна – Назарбаев зияткерлікмектебінің мұғалімі, Талдықорған қаласы.

Onth e 7 th of March , 2012 at 12.00 (Astana time) there will be heldon-line lesson on Physics for students of 7-8 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Electricalphenomena. Electricity in living organisms. Solutionof experimental problems.

Organizer: Imanbayeva ZhaziraZadashevna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Taldykorgan city .