elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
02.03.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Четверг 1 Март 2012, 08:28
 

2 марта 2012 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 7-8-9 классов (на казахском языке) .

Тема: Биологические и экологические особенности отдельных отрядов млекопитающих. Охрана и рациональное использование отдельных видов млекопитающих. Виды млекопитающих, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Проводит: Мукашева Куралай Каирдиновна – учитель НИШ г. Оскемен .

2012 жылдың 2 наурызында, сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде биология пәнінен 7-8-9 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақ тілінде).

Тақырыбы: Сүтқоректілердің жеке топтарының биологиялық және экологиялық ерекшеліктері. Сүтқоректілердің жеке түрлерін қорғау және тиімді қолданылуы. Қазақстанның Қызыл Кітабына енгізілген сүтқоректілердің түрлері.

Өткізетін: Мукашева Куралай Каирдиновна – Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі, Өскемен қаласы.

On the 2nd of March, 2012 at 12.00 (Astana time) there will be held on-line lesson on Biology for students of 7-8-9 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Biological and ecological characteristics of certain groups of mammals. Protection and rational use of certain species of mammals. Species of mammals listed in the Red Book of Kazakhstan.

Organizer: Mukasheva Kuralai Kairdinovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Oskemen city .