elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
10.02.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Четверг 9 Февраль 2012, 11:48
 

10 февраля 2012 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 7-8-9 классов (на казахском языке) .

Тема: Класс Птиц. Классификация Птиц. Особенности строения и жизнедеятельности птиц. Лабораторная работа №19. Внешнее строение птиц, строение перьев.

Проводит: Конакбаева Айнур Адылбековна – учитель НИШ г. Оскемен .

2012 жылдың 10 ақпанында, сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде биология пәнінен 7-8-9 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақтілінде).

Тақырыбы: Құстартобы. Құстардың жіктелуі. Құстардың құрылысы мен тіршілігінің ерекшеліктері.№19 зертханалық жұмыс. Құстардың сыртқы құрылысыб қауырсындарының құрылысы.

Өткізетін: Конакбаева Айнур Адылбековна – Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі, Өскемен қаласы.

Onthe 10th of February, 2012 at 12.00 (Astana time) therewill be held on-line lesson on Biology for students of 7-8-9 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Class of Birds. Classification of Birds.Features of the structure and life activity of birds. Lab №19. Theexternal structure of the birds, the structure of feathers.

Organizer: Konakbayeva Ainur Adylbekovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Oskemen city .