elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
03.02.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Четверг 2 Февраль 2012, 13:08
 

3 февраля 2012 года в 15:30 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 10-11 классов (на русском языке) .

Тема: Взаимодействие неаллельных генов. Практическая работа №5. решение задач на взаимодействие неаллельных генов (эпистаз, полимерия, комплементарность).

Проводит : Джежеря Татьяна Владимировна – учитель НИШг. Оскемен .

2012 жылдың 3 ақпанында, сағат 15:30 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде биология пәнінен 10-11 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (орыс тілінде).

Тақырыбы: Аллельдіемес гендердің өзара әрекеттесуі. №5 тәжірибелік жұмыс. Аллельді емес гендердіңөзара әрекеттесуіне арналған тапсырмаларды орындау (эпистаз, полимерия, комплементарлылық).

Өткізетін: Джежеря Татьяна Владимировна – Назарбаев зияткерлік мектебініңмұғалімі, Өскемен қаласы.

Onthe 3rd of February, 2012 at 15.30 (Astanatime) there will be held on-line lesson on Biology for students of 10-11 gradesin « АОО NIS » room (in Russian language).

Topic: Interaction of nonallelic genes. Practical work № 5. The solution of problems on the interactionof nonallelic genes (epistasis, polymers, complementary).

Organizer: JejeryaTatyana Vladimirovna –teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Oskemen city .