elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
03.02.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Четверг 2 Февраль 2012, 13:04
 

3 февраля 2012 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 7-8-9 классов (на казахском языке) .

Тема: Класс Пресмыкающиеся. Классификация пресмыкающихся. Особенности строения и жизнедеятельности пресмыкающихся. Лабораторная работа №18. Внешнее строение различных видов ящериц, змей, черепах.

Проводит: Мукашева Куралай Каирдиновна – учитель НИШ г. Оскемен .

2012 жылдың 3 ақпанында, сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде биология пәнінен 7-8-9 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақ тілінде).

Тақырыбы: Бауырымен жорғалаушылар тобы. Бауырымен жорғалаушылардың жіктелуі. Бауырымен жорғалаушылардың құрылысы мен тіршілігінің ерекшеліктері. №18 зертханалық жұмыс. Кесірткелердің, жыландардың, тасбақалардың әр түрлерінің сыртқықұрылысы.

Өткізетін: Мукашева Куралай Каирдиновна – Назарбаевзияткерлік мектебінің мұғалімі, Өскемен қаласы.

Onthe 3rd of February, 2012 at 12.00 (Astana time) therewill be held on-line lesson on Biology for students of 7-8-9 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Class of Reptiles. The classification of reptiles. Features of the structureand life activity of reptiles. Lab № 18. The external structure ofvarious species of lizards, snakes, turtles.

Organizer: Mukasheva Kuralay Kairdinovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Oskemen city .