elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
01.02.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Вторник 31 Январь 2012, 14:12
 

1 февраля 2012 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок физики для учащихся 7-8 классов (на казахском языке) .

Тема: Тепловые явления. Виды термометров. Температурные шкалы. Количество теплоты. Решение задач на уравнение теплового баланса.

Проводит: Сулейменова Алуа Бериковна – учитель НИШ г. Семей .

2012 жылдың 1 ақпанында, сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде физика пәнінен 7-8 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақ тілінде).

Тақырыбы: Жылуқұбылыстары. Термометр түрлері. Температура шкалалары. Жылу мөлшері. Жылутеңгерімінің теңдеулері бойынша есептер шығару.

Өткізетін: Сулейменова Алуа Бериковна – Назарбаев зияткерлік мектебініңмұғалімі, Семей қаласы.

Onth e 1st of February , 2012 at 12.00 (Astana time) there will beheld on-line lesson on Physics for students of 7-8 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Thermal phenomena. Typesof thermometers. The temperature scale. The amount ofheat. Solving problems on heat balance equation.

Organizer: Suleimenova AluaBerikovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Semei city .