elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
27.01.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Четверг 26 Январь 2012, 11:19
 

27 января 2012 года в 15:30 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 10-11 классов (на казахском языке) .

Тема: Сцепленное наследование признаков. Закон Моргана. Наследование признаков сцепленных с полом. Практическая работа №4. Решение задач на сцепленное наследование с полом.

Проводит : ИмашпаеваГулжайна Ашановна – учитель НИШ г. Оскемен .

2012 жылдың 27 қаңтарында, сағат 15:30 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде биология пәнінен 10-11 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақ тілінде).

Тақырыбы: Белгілердің тіркелген тұқым қуалаушылығы. Морган заңы. Жыныспен тіркелген белгілерді иелену. №4 тәжірибелік жұмыс. Жыныспен тіркелген белгілерді иелену бойынша тапсырмаларды орындау.

Өткізетін: Имашпаева Гулжайна Ашановна – Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі,Оскемен қаласы.

Onthe 27 th of January, 2012 at 15.30 (Astana time) there will be held on-line lesson on Biology for students of 10-11 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Linked inheritance of attributes. Morgan’s Law. Inheritance of sex-linkedattributes. Practical work №4. The solution ofproblems on linked inheritance of sex attributes.

Organizer: Imashpayeva Gulzhaina Ashanovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Oskemen city .