elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
27.01.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Четверг 26 Январь 2012, 11:15
 

27 января 2012 года в 12:00 часов(время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 7-8-9 классов (на русском языке) .

Тема: Класс Земноводные. Биологические и экологические особенности земноводных. Лабораторная работа №17. Внешнее строение озерной лягушки.

Проводит: Хайдарова Жупар Уразбаевна – учитель НИШ г. Астана .

2012 жылдың 27 қаңтарында, сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде биология пәнінен 7-8-9 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (орыстілінде).

Тақырыбы: Қосмекенділер тобы. Қос мекенділердің биологиялық экологиялық ерекшеліктері. №17 зертханалық жұмыс. Көл бақаның сыртқы құрылысы.

Өткізетін: Хайдарова Жупар Уразбаевна – Назарбаевзияткерлік мектебінің мұғалімі, Астана қаласы.

Onthe 27th of January, 2012 at 12.00 (Astana time) there willbe held on-line lesson on Biology for students of 7-8-9 grades in « АОО NIS » room (in Russian language).

Topic: Class of Amphibians . Biological and ecological features of Amphibians. Lab № 17. The external structure of Amphibians.

Organizer: Khaidarova Zhupar Urazbayevna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Astana city .