elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
25.01.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Вторник 24 Январь 2012, 12:02
 

25 января 2012 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок физики для учащихся 7-8 классов (на казахском языке) .

Тема: Тепловые явления. Виды термометров. Температурные шкалы. Количество теплоты. Решение задач на уравнение теплового баланса.

Проводит: Сулейменова Алуа Бериковна – учитель НИШ г. Семей .

2012 жылдың 25 қаңтарында, сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде физика пәнінен 7-8 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақ тілінде).

Тақырыбы: Жылу құбылыстары. Термометр түрлері. Температура шкалалары. Жылу мөлшері. Жылу теңгерімінің теңдеулері бойынша есептер шығару.

Өткізетін: Сулейменова Алуа Бериковна – Назарбаев зияткерлік мектебініңмұғалімі, Семей қаласы.

Onth e 25th of January, 2012 at 12.00 (Astana time) there willbe held on-line lesson on Physics for students of 7-8 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Thermal phenomena. Types of thermometers. Thetemperature scale. The amount of heat. Solvingproblems on heat balance equation.

Organizer: Suleimenova Alua Berikovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Semei city .