elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
13.01.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Четверг 12 Январь 2012, 11:42
 

13 января 2012 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 7-8-9 классов (на казахском языке) .

Тема: Класс насекомые. Классификация класса. Общая характеристика класса и основных отрядов. Лабораторные работы №15. Внешнее и внутреннее строение насекомых.

Проводит: Жайрбаева Рысжан Сагдолдина – учитель НИШ г. Оскемен .

2012 жылдың 13 қаңтарында, сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде биология пәнінен 7-8-9 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақтілінде).

Тақырыбы: Жәндіктертобы. Топтың жіктелуі. Топтың және негізгі жасақтардың жалпы сипаттамасы. №15 зертханалық жұмыс. Жәндіктердің сыртқы және ішкі құрылысы.

Өткізетін: Жайрбаева Рысжан Сагдолдина – Назарбаев зияткерлік мектебініңмұғалімі, Өскемен қаласы.

Onthe 13 th of January, 2012 at 12.00 (Astana time) there willbe held on-line lesson on Biology for students of 7-8-9 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Insects class. The classification ofclass. General characteristics of class and main units. Lab № 15. External and internal structure ofinsects.

Organizer: Zhairabayeva Ryszhan Sagdoldina – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Oskemen city .