elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
15.12.11 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Среда 14 Декабрь 2011, 11:37
 

15 декабря 2011 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 10-11 классов (на казахском языке) .

Тема: Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Практическаяработа №2. Решение задач на моногибридное скрещивание.

Проводит: Аскабулова Жанар Ажимухановна – учитель НИШ г. Оскемен .

2011 жылдың 15 желтоқсанында, сағат 12:00 (Астана уақыты)« АОО NIS » бөлмесінде биология пәнінен 10-11 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақ тілінде).

Тақырыбы: Г.Мендельдің белгілеген тұқым қуалаушылық заңдылықтары. №2 тәжірибелік жұмыс. Моногибридтібудандастыруға арналған тапсырмаларды орындау.

Өткізетін: Аскабулова Жанар Ажимухановна – Назарбаев зияткерлікмектебінің мұғалімі, Өскемен қаласы.

On the 15th December , 2011 at 10.00 (Astana time) there will be held on-line lesson on Biology for students of 10-11 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Patterns of inheritance established by Mendel . Practicalwork №8. Sol utionof the problems on monohybrid test cross.

Organizer: Askabulova Zhanar Azhimukhanovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Oskemen city .