elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
15.12.11 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Среда 14 Декабрь 2011, 11:34
 

15 декабря 2011 года в 10:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 7-8-9 классов (на русском языке) .

Тема: Класс Ракообразные. Классификация класса. Общая характеристика класса ракообразные. Лабораторная работа №13. Внешнее и внутреннее строение речного рака. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и в жизни человека.

Проводит: Джежеря ТатьянаВладимировна – учитель НИШ г. Оскемен .

2011 жылдың 15 желтоқсанында, сағат 10:00 (Астана уақыты)« АОО NIS » бөлмесінде биология пәнінен 7-8-9 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (орыстілінде).

Тақырыбы: Шаянтектестер тобы. Топтың жіктелуі. Шаян тектестер тобының жалпы сипаттамасы. №13 зертханалық жұмыс. Өзен шаянының ішкі және сыртқы құрылысы. Шаян тектестердіңкөп түрлілігі. Шаян тектестердің табиғаттағы және адам өміріндегі мәні.

Өткізетін: Джежеря Татьяна Владимировна – Назарбаевзияткерлік мектебінің мұғалімі, Өскемен қаласы.

On the 15th December , 2011 at 10.00 (Astana time) there will be held on-line lesson on Biology for students of 7-8-9 grades in « АОО NIS » room (in Russian language).

Topic: Crustaceaclass. The classification of the class. General characteristics of Crustacea class.Lab № 13. External and internalstructure of the crayfish. Variety of crustaceans. The value of crustaceans innature and in human life.

Organizer: Jezherya Tatyana Vladimirovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Oskemen city .