elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
12.12.11 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Пятница 9 Декабрь 2011, 11:52
 

12 декабря 2011 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок химии для учащихся 8-9 классов (на казахском языке) .

Тема: Кинетика: скорость и закономерности протекания химических реакций.

Проводит: Абишева Жанар Семейхановна – учитель НИШ г. Оскемен .

2011 жылдың 12 желтоқсанында, сағат 12:00 (Астана уақыты)« АОО NIS » бөлмесінде химияпәнінен 8-9 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақ тілінде).

Тақырыбы: Кинетика: химиялық реакцияның өтуінің жылдамдығы мен заңдылықтары.

Өткізетін: Абишева Жанар Семейхановна – Назарбаев зияткерлікмектебінің мұғалімі, Өскемен қаласы.

On the 12th of December , 2011 at 12.00 (Astana time) there will be held on-line lesson on Chemistry for students of 8-9 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Kinetics: the rate and patterns ofchemical reactions .

Organizer: Abisheva Zhanar Semeikhanovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Oskemen city .