elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
09.12.11 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Четверг 8 Декабрь 2011, 09:18
 

9 декабря 2011 года в 15:30 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 10-11 классов (на казахском языке) .

Тема: Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Практическая работа №2. Решение задач на моногибридное скрещивание.

Проводит: Аскабулова Жанар Ажимухановна – учитель НИШ г. Оскемен .

2011 жылдың 9 желтоқсанында, сағат 15:30 (Астана уақыты)« АОО NIS » бөлмесінде биология пәнінен 10-11 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақтілінде).

Тақырыбы: Г.Мендельдің белгілеген тұқым қуалаушылық заңдылықтары. №2 тәжірибелік жұмыс.Моногибридті будандастыруға арналған тапсырмаларды орындау.

Өткізетін: Аскабулова Жанар Ажимухановна – Назарбаев зияткерлікмектебінің мұғалімі, Өскемен қаласы.

On the 9th December , 2011 at 15.30 (Astana time)there will be held on-line lesson on Biology for students of 10-11 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Patterns of inheritance established by Mendel. Practicalwork №8. Solution of the problems on monohybrid test cross.

Organizer: Askabulova Zhanar Azhimukhanovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Oskemen city.