elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
28.11.11 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Пятница 25 Ноябрь 2011, 11:47
 

28 ноября 2011 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок химии для учащихся 8 -9 классов (на казахском языке) .

Тема: Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические реакции.

Проводит: Шаматова Гаухар Жанибековна – учитель НИШ г. Оскемен .

2011 жылдың 28 қарашасында, сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде химияпәнінен 8-9 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақ тілінде).

Тақырыбы: Тотықтандырғыш-қалпынакелтіру реакциялары. Электрхимиялық реакциялар.

Өткізетін: Шаматова Гаухар Жанибековна – Назарбаев зияткерлікмектебінің мұғалімі, Өскемен қаласы.

On the 28 th of November , 2011 at 12.00 (Astana time) there will be heldon-line lesson on Chemistry for students of 8-9 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: The oxidation-reductionreactions. Е lectrochemicalreactions.

Organizer: Shamatova Gauhar Zhanibekovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Oskemen city .