elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
25.11.11 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Четверг 24 Ноябрь 2011, 09:32
 

25 ноября 2011 года в 15:30 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 10-11 классов (на русском языке) .

Тема: Основной способ размножения соматических клеток - митоз. Лабораторная работа №7 « Изучение протекание митоза в клетках корешка лука » .

Проводит: Дузбаева Малика Баглановна – учитель НИШ г. Оскемен .

2011 жылдың 25 қарашасында, сағат 15:30 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесіндебиология пәнінен 10-11 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (орыстілінде).

Тақырыбы: Соматикалықжасушалардың көбеюінің негізгі әдісі – митоз. «Пияз түбірі жасушаларындағымитоздың жүруін зерттеу» №7 зертханалық жұмысы.

Өткізетін: Дузбаева Малика Баглановна – Назарбаев зияткерлікмектебінің мұғалімі, Өскемен қаласы.

On the 25th November , 2011 at 15.30 (Astana time) there will be held on-line lesson on Biology for students of 10-11 grades in « АОО NIS » room (in Russian language).

Topic: The main method of parturiating of somatic cells is mitosis. Lab № 7 « The study of the course ofmitosis in onion root cells ».

Organizer: Duzbaeva Malik а Baglanovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Oskemen city .