elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
25.11.11 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Четверг 24 Ноябрь 2011, 09:17
 

25 ноября 2011 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 7-8-9 классов (на казахском языке) .

Тема: Простейшие - одноклеточные организмы. Лабораторная работа №12. Строение одноклеточных организмов. Экология простейших.

Проводит: Ерменова БалаусаАлгабасовна – учитель НИШ г. Оскемен .

2011 жылдың 25 қарашасында, сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде биология пәнінен 7-8-9 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақтілінде).

Тақырыбы: Қарапайымдылар– дара жасушалы ағзалар. № 12 зертханалық жұмыс. Дара жасушалы ағзалардыңқұрылысы. Қарапайымдылардың экологиясы.

Өткізетін: Ерменова Балауса Алгабасовна – Назарбаев зияткерлік мектебініңмұғалімі, Өскемен қаласы.

On the 25 th November , 2011 at 12.00 (Astana time) there will be heldon-line lesson on Biology for students of 7-8-9 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Animalculine– single-celled organisms. Lab №12. The structure of single-celled organisms. Ecology of animalculines.

Organizer: Ermenova Balausa Algabasovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Oskemen city .